Generaal Foulkesweg 37, 6703 BL Wageningen
wskov@wur.nl

Agenda

Wageningen Student Choir and Orchestra Association

Winter season 2023

12 September: Open rehearsal at 19:30 (Orchestra in Orion 1032, Choir in Orion 1040)

19 September: Open rehearsal at 19:30 (Orchestra in Orion 1032, Choir in Orion 1040)

10-12 November: Rehearsal weekend

8 December: Concert (at the Grote Kerk in Wageningen)

9 December: Concert (at the Cunerakerk in Rhenen)

12 December: Lunchconcert at 12:30 (at Impulse)