Generaal Foulkesweg 37, 6703 BL Wageningen
+31 6 12840699
wskov@wur.nl

Vacancy

Wageningen Student Choir and Orchestra Association

(Dutch below)

VACANCY CHOIR DIRECTOR

Due to the departure of our current choir conductor, Krista Audere, the Wageningen Student Choir and Orchestra Association (WSKOV) is looking for a new conductor from August 2022 onwards.

 

About the WSKOV

The WSKOV consists of both a choir and a symphony orchestra. Together, we organize concerts twice a year, where we perform a cappella pieces, orchestra pieces and a joint piece.

The WSKOV choir consists of about 50 members with varying choral experience. We are an internationally oriented student choir, open to all, but mainly focused on students and PhD candidates in Wageningen and its surroundings. The repertoire consists of (light) classical music. We sing pieces with four to eight-part divisi (soprano, alto, tenor, bass).

Twice a year, we rehearse a new repertoire that will be performed at two concerts at the end of the season. In the Christmas season (September-December) we mostly sing religious music. In the spring season (January-June) we sing a more secular repertoire, among others consisting of world music. We mostly sing a cappella pieces in addition to a joint piece with the orchestra.

Currently, rehearsals take place on Thursdays at the Orion building of the Wageningen University from 19.30-22.00. The rehearsal day is negotiable but the rehearsal time must remain the same. On top of the weekly rehearsals we organize a rehearsal weekend each season, where rehearsing and having fun go hand in hand. Also, once every two years we plan an (international) tour during the summer.
The language used during rehearsals is English.

 

Profile

We are looking for an enthusiastic conductor who wants to guide the choir in rehearsing and performing our repertoire. They must be willing to lead a choir with a changing composition, of which a selected group stays for a longer time. In addition, the conductor must also be willing to lead and perform the joint pieces for orchestra and choir, alternating with our orchestra conductor (Frank Adams).

For this, we are looking for a choir conductor with the following qualities:

 • Has affinity with the target group of the choir (mostly students between the ages of 18 and 25).
 • Has affinity with beginner vocalists. The choir members have varying choral experience, some of them not coming from a musical background.
  • Vocal training is an important part of the rehearsals.
  • Ambition of the singers is mostly to have fun with singing.
  • Various working methods are applied during rehearsals to reach a level at which the repertoire can be performed during the concerts.
 • Is aware of the international character of the choir. Meaning that the rehearsals are conducted in English and the repertoire is diverse.
 • Has professional qualifications in choir conducting or will obtain these soon.
 • Is preferably able to play the piano during rehearsals. There is no pianist available.
 • Is able to collaborate with the music committee in compiling a repertoire based on the above mentioned characteristics.
 • Is available from August 2022 onwards.

 

Our offer

 • Opportunity to work with a young and enthusiastic choir.
 • Lot of room for own initiative
 • A salary according to the applicable guidelines (Adviestarieven Dirigenten of the KCZB).

 

More information and application

Are you interested in more information? Look at our website for more information about the association, or check out our social media (Instagram: wskov.wageningen, Facebook: @wskov.wageningen). For any further questions about the association or the vacancy you can send an email to dirigent.wskov@gmail.com.

Are you interested in this position? Please send your application, consisting of a CV, a letter of motivation and references to dirigent.wskov@gmail.com by 24 January 2022 the latest. Interviews will take place in the first half of February.

 

VACATURE KOORDIRIGENT

Wegens vertrek van onze huidige koordirigente, Krista Audere, zoekt de Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging (WSKOV) naar een nieuwe dirigent vanaf augustus 2022.

 

Over de WSKOV

De WSKOV bestaat uit een koor en symfonieorkest. Gezamenlijk geven we twee keer per jaar een concert met a capella stukken, orkest stukken en een gezamenlijk stuk.

Het koor van de WSKOV bestaat uit ongeveer 50 leden. We zijn een internationaal georiënteerd studentenkoor, open voor iedereen, maar voornamelijk gericht op studenten en PhD’ers in Wageningen en omgeving. Het koor bestaat uit een mix van beginnende en meer ervaren zangers. Ons repertoire bestaat uit (licht) klassieke muziek. We zingen vier- tot achtstemmige stukken in sopraan, alt, tenor en baspartijen.

Elk half jaar studeren we een nieuw repertoire in voor twee concerten aan het einde van het seizoen. In het kerstseizoen (september-december) zingen we vooral religieuze muziek. In het lenteseizoen (januari-juni) is onze muziek meer seculier en wordt er ook wereldmuziek gezongen. We zingen voornamelijk a capella muziek en een gezamenlijk stuk met het orkest.

Repetities zijn op dit moment iedere donderdag van 19.30-22.00 in het Orion gebouw van de Universiteit Wageningen. De repetitiedag is eventueel bespreekbaar, maar de repetities zullen in elk geval ‘s avonds zijn. Naast de wekelijkse repetities hebben we ook elk seizoen een repetitieweekend, waarin repeteren en gezelligheid hand in hand gaan, en eens in de twee jaar een (internationale) tournee in de zomer. Repetities zijn in het Engels.

 

Profiel

We zoeken een enthousiaste dirigent die het koor wil begeleiden bij het repeteren en het uitvoeren van het repertoire. We verwachten dat de dirigent met een halfjaarlijks wisselende samenstelling van leden (met een vaste kern) het koor wil leiden en daarnaast de gezamenlijke stukken voor het koor en orkest afwisselend met de orkestdirigent (Frank Adams) wil repeteren en uitvoeren.

Hiervoor zoeken we een koordirigent met de volgende eigenschappen:

 • Heeft affiniteit met de doelgroep van het koor (voornamelijk studenten tussen de 18 en 25).
 • Heeft affiniteit met beginnende zangers en zangeressen. De koorleden bij de WSKOV hebben wisselende zangervaring en soms ook geen andere muzikale achtergrond.
  • Stemvorming en vocaliteit zijn dan ook belangrijke onderdelen van de repetities.
  • Ambitie van de zangers en zangeressen is met name plezier in zingen hebben.
  • Verschillende werkvormen worden toegepast tijdens de repetities om tot een niveau te komen waarop tijdens de concerten het repertoire uitgevoerd kan worden.
 • Is zich bewust van het internationale karakter van het koor. Dit betekent dat de repetities in het Engels zijn, en dat het repertoire divers is.
 • Is in het bezit van vakdiploma’s koordirectie of zal deze binnen korte tijd behalen.
 • Is betrokken bij stemtesten voor nieuwe leden.
 • Kan bij voorkeur piano spelen ter begeleiding bij de repetities. Er is geen vaste pianist beschikbaar.
 • Wil samenwerken met de muziekcommissie in het samenstellen van een repertoire op basis van bovenstaande kenmerken.
 • Is beschikbaar vanaf augustus 2022.

 

Ons aanbod

 • De kans om met een jong en enthousiast koor te werken.
 • Veel ruimte voor eigen initiatief.
 • Honoraria worden overeengekomen conform de Adviestarieven Dirigenten van de KCZB.

 

Meer informatie en solliciteren

Wilt u meer informatie? Bekijk onze website (https://wskov.nl/) voor meer informatie over de vereniging, of bekijk onze social media voor een sfeerimpressie (Instagram: wskov.wageningen, Facebook: @wskov.wageningen). Voor vragen over de vereniging of over de vacature kunt u mailen naar dirigent.wskov@gmail.com.

Heeft u interesse in deze aanstelling? Stuur uw sollicitatie, bestaande uit uw CV, een motivatiebrief en referenties, uiterlijk 24 januari naar dirigent.wskov@gmail.com. Gesprekken vinden plaats in de eerste helft van februari.