Geschiedenis

Geschiedenis

Prof. Van Uven

In 1919 nam professor van Uven het initiatief om studenten van de Landbouwhogeschool de kans te geven samen muziek te maken. De eerste repetitie vond plaats op 16 oktober in de kas van café ‘van Brummelen’. Symfonische muziek vulde het etablissement. Vanaf die dag droeg het gezelschap de naam Wageningen Studenten Orkest (WSO). Het was geen algemeen toegankelijk orkest maar een ondervereniging van de studentenvereniging Ceres. Veel mensen voorspelden dat het orkest niet langer dan drie maanden zou bestaan, omdat geld moeilijk te vinden was; de tijd zou het tegendeel bewijzen.

In 1925 stelde het orkest de formele statuten op die nodig waren om de Wageningse Studenten Orkest Vereniging (WSOV) te worden. Het orkest bestond voornamelijk uit violen, altviolen en cello’s. Contrabassen waren moeilijk te vinden en ook koper kwam slechts sporadisch bij het orkest. Professor van Uven slaagde erin dit probleem op te lossen door de lege plekken met piano en harmonium op te vullen. Gemiddeld organiseerde de WSOV twee concerten per jaar met elk drie uitvoeringen. Tussen 1941 en 1945 was er een onderbreking.

In Omnibus Musica…

Toen de Landbouwhogeschool in het najaar van 1945 haar activiteiten hervatte, werd ook het orkest nieuw leven ingeblazen. Het werd versterkt door permanente posities van koper en contrabas. In december 1945 werd besloten om ook een Wagenings studentenkoor op te richten. In 1947 werden de twee geïntegreerd in de vereniging waarvan we de naam nog steeds dragen: de Wageningse Studentenkoor- en Orkestvereniging (WSKOV). Zowel het koor als het orkest stonden onder leiding van professor van Uven.

In 1959 droeg Van Uven de leiding van het koor over aan Raimond Maris, die het a capella-gedeelte van de concerten introduceerde. Frits Kox nam in 1957 het orkest over van Van Uven en in 1959 ook van Maris, maar in 1960 werden beide dirigentenposities overgedragen aan Dick Blokbergen.

In de tijd van Blokbergen gebeurde er veel in de Wageningse muziekwereld. De Stedelijke Muziekschool werd opgericht en door de babyboom groeide ook de gelederen van de WSKOV tot de grootste ooit. Een groot deel van de gehouden ceremonies werd geschrapt en de WSKOV werd een volledig transparante vereniging. Een andere nieuwkomer was de traditie van het Van Uven Concours, dat later uitgroeide tot het jaarlijkse open podium van het Van Uven Festival.

 

Een fascinerende muziekwereld

In 1978 nam Blokbergen afscheid van de WSKOV. Hij werd opgevolgd door Cees Mobach. Na van Uven is hij de dirigent die het orkest het langst heeft geleid. Hij bouwde al snel een reputatie op als een enthousiaste, creatieve en effectieve leider van koor en orkest. In de tijd van Mobach bloeide de muziekscene in Wageningen enorm. Het orkest barstte bijna uit de voegen van het podium van de Aula. Helaas werd door alle hervormingen in het onderwijs de studie van studenten steeds korter en werd het werk uiteraard steeds gecomprimeerder. Door deze trend kent de vereniging ook nu nog een hoog verloop en is het moeilijk om de continuïteit te behouden.

In het voorjaar van 2008 verliet Cees Mobach, na bijna twintig succesvolle jaren, de vereniging. Na een roerige periode van vervangingen vestigde de vereniging zich met Frank Adams. Hij wist het orkest snel en behendig naar een hoger niveau te tillen. Ook de muziekstijl veranderde: in plaats van minder bekende stukken ging het orkest grotere symfonieën spelen.

Ondertussen had Dick Blokbergen binnen het koor al snel de tactiek aangenomen om repetitoren in te huren om het koor het repertoire te leren. Toen Dick Hollander in 1971 (na elf jaar) het roer overnam, werden de a capella stukken opnieuw geïntroduceerd. Hollander leidde het koor tot 1978, toen Dineke Adema de leiding op zich nam tot en met 1985. Daarna had Ger Vos de leiding tot en met 2015 met een indrukwekkende 30 dienstjaren, waarin hij vele zangers wist te inspireren en koorzang voor alle jonge studenten een leuke bezigheid wist te houden. Vanaf medio 2015 tot medio 2022 trad de jongere Letse Krista Audere in zijn voetsporen. Haar dirigeerstijl was vol energie en met haar enthousiasme inspireerde zij vele mensen in het koor. Na haar afscheid in 2022 wordt de leiding van het koor verzorgd door Dennis Broeders.

EnglishDutch